Индукция и дедукция.... Uploaded By NinaPro
00:00/ 00:00

Индукция и дедукция. Синтез. Инвалидизация. Переход от системы к структуре. Переход от структуры к системе. Модуль Капитал 2. 11.07.2014.

Индукция и дедукция. Синтез. Инвалидизация. Переход от системы к структуре. Переход от структуры к системе. Модуль Капитал 2. 11.07.2014.

Category:  Азбука
Tags:  no-tag
Published:  10 months ago